Prophet Muhammad(Pedophilia Be Upon Him)

Prophet Muhammad(Pedophilia Be Upon Him)
Rasulallah

The Religion Of Peace

ကုရ္အာန္က်မ္း ၂:၁၉၁
ထုိ႔ျပင္တ၀ အသင္တို႔သည္ ထိုကာဖိရ္မိစၦာ ဒိ႒ိတို႔အား ေတြ႕ဆံုဖမ္းဆီးမိရာအရပ္၌ သုတ္သင္ ရွင္းလင္း ၾကကုန္ေလာ့။
ကုရ္အာန္က်မ္း ၈း၁၂
မၾကာမီပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ ျငင္းပယ္ေသာ သူတို႔၏ စိတ္ ႏွလံုးမ်ား၌ ေၾကာက္ရြ႕ံ ထိတ္လန္႔ျခင္း ကိုထည့္သြင္း ေပးေတာ္မူအ့ံ ။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ၎တို႔၏ လည္ကုပ္မ်ားကို ခုတ္ျဖတ္ၾကေလကုန္ ။ ထုိနည္းတူစြာ အသင္တို႔သည္ ၎တို႔၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ား၏ အဆစ္မ်ားကို တစ္ခုစီ ျဖတ္ေတာက္ ၾကေလကုန္။
ကုရ္အာန္က်မ္း ၅:၃၃
အၾကင္သူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ထုိအရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ ေသြဖည္ျငင္းဆန္ ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ ကမာၻေျမျပင္၀ယ္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းကုိ ျပဳလုပ္ၾကကုန္၏။ ထုိသူတို႔၏ အျပစ္ဒဏ္သည္ကား ၎တို႔သည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံၾကရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ လက္၀ါး ကပ္တိုင္တင္ျခင္း ခံၾကရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ေျခလက္တို႔ကုိ လက္ယာ လက္၀ဲဘက္ လဲႊ၍ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ခံၾကရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံၾကရမည္ျဖစ္၏။ ဤသည္ကား ၎တို႔အား မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ က်ိဳးယုတ္ ရွက္ရျဖစ္ေစျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ၎ျပင္ ထုိသူတို႔၌ ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္လည္း အလြန္ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ ရွိေပမည္။
ကုရ္အာန္က်မ္း ၄:၅၆
စင္စစ္ဧကန္ အၾကင္သူတို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကို မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ခဲ႔ၾကကုန္၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔အား မၾကာျမင့္မီ ငရဲမီးထဲသုိ႔ ထည့္သြင္း ေတာ္မူအံ့။ ထုိသူတို႔၏ အေရျပားမ်ားသည္ က်က္ေၾက ကြၽမ္းေလာင္၍သြားတိုင္း၊ ထိုသူတို႔သည္ ျပစ္ဒဏ္၏ အရသာကို အၿမဲမျပတ္ၿမဲစမ္းၾကရန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎င္းတို႔အား ကြၽမ္းေလာင္ခဲ႔ေသာ ထုိအေရျပားမ်ား၏အစား အျခားအသစ္ျဖစ္ေသာ အေရျပားမ်ားကို လဲလွယ္၍ေပးေတာ္မူအံ့။
ကုရ္အာန္က်မ္း ၉:၅
သို႔ျဖစ္ေပရာ ထူးျမတ္ေသာလမ်ား ကုန္လြန္ သြားေသာအခါ အသင္တုိ႔သည္ ပဋိညာဥ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၾကေသာ မြရွ္ရစ္က္တုိ႔အား အသင္တုိ႔ ေတြ႕ေလရာေနရာမ်ားတြင္ သတ္ျဖတ္ၾကေလကုန္၊ ထုိ႔ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ ၎တုိ႔အား ဖမ္းဆီးၾက ေလကုန္။ ထုိမွတပါး အသင္တို႕သည္ ၎တို႔အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ အက်ဥ္းခ်ထားၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ ထုိသူတုိ႔အား ဖမ္းဆီးရန္ ပုန္းေအာင္းရာေနရာတုိင္းတြင္ ပုန္းေအာင္း၍ ေခ်ာင္းေျမာင္းၾကေလကုန္။
ကုရ္အာန္က်မ္း ၉:၂၉
သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔ အသင္တို႔သည္ အတိတ္ေခတ္ က်မ္းဂန္ရရွိေသာ သူတို႔ကို မိမိတို႔၏လက္ျဖင့္ ေအာက္ႀကိဳ႕၍ လူခြန္ေတာ္ကို ၾကည္ျဖဴစြာ ဆက္သျခင္း မျပဳသမွ် ကာလပတ္လံုး တိုက္ခိုက္ၾကေလကုန္။ ထိုသူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ ေနာက္ဆံုးေန႔ကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကသည္ မဟုတ္ေခ်။

Wednesday, January 13, 2010

ကမာၻသည္ အျပင္တြင္လံုး၍ ကိုရန္ထဲတြင္ ျပားပါသည္

ကၽြန္ေတာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္ႏွစ္ေလာက္တုန္းက ဖတ္ဖူးတဲ့ ကာတြန္းေလးတစ္ကြက္ကိုသြားသတိရမိတယ္။ ေျမးအဖိုး၂ေယာက္ရွိတယ္ေပါ့။ ေျမးလုပ္သူက သူငယ္တန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသြားတယ္။ အဖိုးကေခတ္ပညာတတ္ပံုမရပါဘူး။ ေျမးေလးက အဖုိးလုပ္သူရဲ႕ေရွ႕မွာ စာက်က္တယ္။ ကမာၻၾကီးသည္လံုးပါသည္ဆိုျပီးေတာ့။ အဲဒီမွာအဖိုးလုပ္သူက အမွားျပင္ေပးတယ္။ "ဟဲ့ေျမးရဲ႕ ကမာၻၾကီးဆိုတာ အျပားၾကီးကြဲ႕"ဆိုျပီးေတာ့။ ေက်ာင္းမွာအဲဒီလိုသြားေျဖေတာ့ ကေလးခမ်ာ အမွတ္ေလ်ာ့ခံရတာေပါ့။ ဒါနဲ႕ ေနာက္ေန႕လည္းေရာက္ေရာ အိမ္မွာစာက်က္ေတာ့ "ကမာၻၾကီးသည္ ေက်ာင္းတြင္လံုး၍ အိမ္တြင္ျပားပါသည္" ဆိုျပီးျဖစ္သြားေရာဗ်ာ။ အခုလည္း ကမာၻၾကီးသည္ အျပင္တြင္လံုး၍ ကိုရန္ထဲတြင္ျပားပါသည္ ဆိုျပီးေတာ့ အဲဒီကာတြန္းေလးကိုအစြဲျပဳျပီး ေခါင္းစဥ္တပ္လိုက္ပါတယ္။

ကိုရမ္မွာ ကမာၻၾကီးကိုလံုးတယ္လို႕ေျပာထားတယ္ဆိုျပီး ဝါဒျဖန္႕ေနၾကတဲ့ မြတ္ဆလင္သာသနာျပဳေတြကို ေတြ႕ေနျမင္ေနရပါတယ္။ သူတို႕လိမ္ေနၾကတာဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွ မခိုင္လံုလဲဆိုတာ အစၥလာမ္အေၾကာင္း ဗဟုသုတရွိသူေတြ ရိပ္မိပါလိမ့္မယ္။ အဲေတာ့ ေရွးေခတ္ကာလကလူေတြ ကမာၻျပားၾကီးကို ဘယ္လိုယံုခဲ့ၾကေၾကာင္းကုိ ၾကည့္ရေအာင္။ ကမာၻၾကီးလံုးေၾကာင္း သက္ေသမျပႏုိင္ေသးခင္ ကာလတုန္းက လူေတြဟာ ပင္လယ္ျပင္ၾကီးေပၚမွာ ေပါေလာေမ်ာေနတဲ့ ကမာၻၾကီးအျဖစ္ လက္ခံထားၾကပါတယ္။ ၆ရာစုဘီစီကတည္းကစျပီးေတာ့ ကမာၻလံုးေၾကာင္း ဂရိအေတြးအေခၚေတြ၊ ပါရွန္သီအိုရီေတြ ရွိေနခဲ့တာမွန္ေပမယ့္ ၁၆ရာစုမွာ ကုိလံဘတ္စ္နဲ႕ မက္ဂ်ယ္လန္တို႕က ကမာၻတစ္ပတ္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ရြက္လႊင့္ျပလိုက္ျခင္းျဖင့္ သက္ေသျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻတစ္ဝန္းက ျမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈေတြမွာ ကမာၻျပားေတြကို ယံုၾကည္ၾကသလိုပဲ။ အလယ္ေခတ္အစၥလာမ္ကမာၻမွာလဲ
ကမာၻၾကီးကျပားေၾကာင္း ယံုၾကည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေအာက္ပါပံုေတြကုိနမူနာၾကည့္ပါ

Qutb al-Din al-Shiraz(၁၂၃၆-၁၃၁၁) ဆိုတဲ့ ပါရွန္မြတ္ဆလင္ သခၤ်ာနဲ႕အာကာသပညာရွင္ေရးဆြဲထားတဲ့ ကမာၻပံုပါ

Muhammad al-Idrisi (၁၁၀၀-၁၁၆၆) က ကမာၻၾကီးကို စက္ဝိုင္းပံုသ႑ာန္အေနနဲ႕ ပံုေဖာ္ခဲ့ပါတယ္

မိုဟာမက္ေသဆံုးျပီးေတာ့ သူ႕ကိုဆက္ခံသူ ကာလီဖာမ်ားက စစ္တိုက္နယ္ခ်ဲ႕ျပီး ဓားမိုးသာသနာျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါမို႕လို႕ပဲ အစၥလာမ္အင္ပါယာၾကီးဟာဆိုရင္ ကမာၻ႕အၾကီးဆံုးအင္ပါယာစာရင္းေတြထဲမွာ ပါခဲ့ပါတယ္။ နယ္ေျမက်ယ္ျပန္႕လာတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ ဂရိေတြဆီကေန သိပၸံပညာကိုသင္ယူခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ေတြဆီကလည္း သံလိုက္အိမ္ေျမွာင္၊ ယမ္း၊ စကၠဴစတဲ့ နည္းပညာေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ပါရွားလိုမ်ဳိး ႏုိင္ငံၾကီးတစ္ခုကိုသိမ္းပိုက္ထားျပီးတဲ့ေနာက္ေတာ့ ပါရွန္မြတ္ဆလင္ သိပၸံပညာရွင္ေတြထြက္တာ ဘာမွမဆန္းပါဘူး။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြလာသိမ္းပုိက္လည္း ပါရွန္ကြန္ျမဴနစ္ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ထြက္လာမွာအမွန္ပါပဲ။ အဲဒါ အစၥလာမ္နဲ႕ ဘာမွမပတ္သက္ပါဘူး။ ကုိရန္ကသာ ကမာၻၾကီးလံုးေၾကာင္းေျပာထားရင္ ဟိုးအရင္ကတည္းက သိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻျပားကို လက္ခံဖို႕ေတာင္ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းသိပၸံပညာတိုးတက္လာေတာ့ အလယ္ေခတ္မြတ္ဆလင္ေတြလည္း ကမာၻၾကီးကလံုးေၾကာင္းေတြ႕ရွိလာပါတယ္။ အခုလိုေတြ႕ရွိခ်က္ကလည္း ကုိရန္ကေျပာလို႕ေတြ႕ရွိတာမဟုတ္ပါ။ လူေတြရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္၊ လူ႕စြမ္းအားေၾကာင့္ေတြ႕ရွိတာပါ။ ဘုရားသခင္အတြက္ တစ္ေနရာမွမပါပါဘူး။ ကုိရန္ထဲမွာ ကမာၻျပားေၾကာင္းေျပာထားတဲ့ အာယတ္တစ္ခ်ဳိ႕ေတြ႕ရပါတယ္။ ေဟာဒါကေတာ့ ကိုရန္နဲ႕ ဟာဒီးစ္က်မ္းေတြမွာပါတဲ့ ကမာၻပံုစံငယ္ပါကိုရန္က်မ္းထဲမွာလည္း အခုလိုေတြ႕ရပါတယ္။

၎ျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ယင္း(မိုးေကာင္း ကင္ကို စနစ္တက် ျပျပင္ေတာ္မူၿပီးသည့္) ေနာက္တြင္ ပထဝီေျမကို ျဖန္႔ခင္းေတာ္မူခဲ့၏။ (ကုရ္အာန္က်မ္း ၇၉:၃၀)
၎ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ပထဝီေျမကို ျဖန္႔ခင္းေတာ္မူ၍ ယင္းပထဝီေျမ၌ ေလးလံေသာ ေတာင္ႀကီးမ်ားကိုခ်ထားေတာ္မူေလသည္။ ထိုမွတပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းပထဝီေျမ၌ ခန္႔မွန္း (သတ္မွတ္)ၿပီးျဖစ္ေသာ အရာဝတၳဳတိုင္းကို ေပါက္ေရာက္ ျဖစ္ထြန္းေစေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ (ကုရ္အာန္က်မ္း ၁၅:၁၉)

ကမာၻၾကီးကိုျဖန္႕ခင္းျပီး ေတာင္ၾကီးေတြကိုခ်ထားတာပါတဲ့လား? ဘုရား ဘုရား။ ပထဝီအထူးျပဳသမားေတြ သင္ရိုးညႊန္းတန္းအသစ္ဆြဲဖို႕သာ ျပင္ထားၾကေပေတာ့ဗ်ဳိ႕။ စတုတၳတန္းပထဝီဝင္မွာပါတဲ့ ေတာင္ျဖစ္ေပၚပံုေတြလည္း ေျမာင္းထဲထည့္လိုက္ၾကေတာ့ဗ်ဳိ႕။

ထိုမွတပါး ငါအရွင္ျမတ္သည္ ပထဝီေျမကို ျဖန္႔ခင္းထားေတာ္မူ၏။ ၎ျပင္ ယင္းပထဝီေျမ၌ ေတာင္မ်ားကို စိုက္ထူထားေတာ္မူ၏။ ထို႔ျပင္ ငါ အရွင္ျမတ္သည္ ယင္းပထဝီေျမ၌ လွပတင့္တယ္ ႐ႈခ်င္ စဖြယ္ေကာင္းေသာ အရာဝတၳဳမ်ိဳးစံုတို႔ကို ေပါက္ေရာက္ ေစထားေတာ္မူ၏။ (ကုရ္အာန္က်မ္း ၅၀:၇)

ထိုမွတစ္ပါး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္ တို႔အက်ိဳးငွာ ပထဝီေျမကို အခင္းအက်င္း ျပဳလုပ္ ေတာ္မူခဲ့၏။ (ကုရ္အာန္က်မ္း ၇၁:၁၉)

ထို႔ျပင္ (ငါအရွင္ျမတ္သည္) ပထဝီေျမကို လည္းေကာင္း၊ ထိုပထဝီေျမကို ျဖန္႔ခင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ကိုလည္းေကာင္း၊ သက္ေသထူေတာ္မူ၏။ (ကုရ္အာန္က်မ္း ၉၁:၆)


အခုေျပာထားတဲ့ အာယတ္ေတာ္ေတြကေတာ့ ကုိရန္ထဲမွာပါတဲ့ ကမာၻျပားေၾကာင္းသက္ေသေတြထဲက ထင္ရွားျပတ္သားတဲ့ စာေၾကာင္းေတြပါပဲ။ အလႅာအရွင္ျမတ္ၾကီးက ကမာၻၾကီးကုိ ေကာ္ေဇာသဖြယ္ ျဖန္႕ခင္းထားတယ္ဆိုတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ကုိရန္တစ္ခုလံုးမွာ ကမာၻလံုးေၾကာင္းစာပုိဒ္ တစ္ပုိဒ္မွမပါတဲ့အျပင္ အထက္မွာျပထားတဲ့အတုိင္းပဲ အလႅာဖန္တီးထားတဲ့ကမာၻၾကီးဟာ နံျပားၾကီးတစ္ခ်ပ္လိုပဲ ျပားေနေၾကာင္းေတြ႕ရမွာပါ။ ကမာၻၾကီးကို စာရြက္တစ္ခ်ပ္လိုခင္း ေတာင္ေတြကုိ စကၠဴဝိတ္တံုးေတြလိုဖိထားတဲ့
ပံုစံမ်ဳိး ကိုရန္ထဲမွာတစ္ေနရာမက ေျပာထားပါေသးတယ္။ ကိုရန္တစ္ခုလံုးမွာ ကမာၻျပားၾကီးကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ျမင္ေနရတာေတာင္မွ ဆင္ေသကုိဆိတ္သားေရနဲ႕ဖံုးဖို႕ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾကတဲ့ မြတ္ဆလင္မ်ားဟာ ကမာၻၾကီးကို ေလထိုးသြင္းျပီး အလံုးဇာတ္ခင္းၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုအလံုးဇာတ္ခင္းၾကတာလဲဆိုေတာ့ ကိုရန္ဆိုတာ အင္မတန္လွည့္လို႕ေကာင္းတဲ့ က်မ္းျဖစ္တဲ့အားေလ်ာ္စြာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုလွည့္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ဘာသာျပန္နဲ႕လွည့္ၾကတာပါပဲ။ ကုရ္အာန္က်မ္း ၇၉:၃၀ မွာ ပထဝီေျမကို ျဖန္႕ခင္းေတာ္မူ၏ လို႕ေျပာထားတာကို ပထဝီေျမကုိ ငွက္ကုလားအုတ္ဥပံု ျပဳလုပ္ေတာ္မူ၏ ဆိုျပီး အာရဗီစာမတတ္တဲ့ မူဆလင္မဟုတ္သူေတြေကာ မူဆလင္ေတြကုိပါ ကမာၻပတ္ျပီး လိမ္ၾကညာၾကေတာ့တာပါပဲ။ ဒါေလးကိုနမူနာဖတ္ၾကည့္ၾကပါ ကမာၻပတ္ကုလားလူလိမ္တစ္ေယာက္ကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္
http://islamicvoice.com/April2007/QuestionHour-DrZakirNaik/?PHPSESSID=731e6ee239994da62538bd0725
ကုိရန္ထဲမွာကမာၻျပားတယ္လို႕ေျပာထားလို႕ပဲ ယံုၾကတဲ့မြတ္ဆလင္ေတြရွိေနဆဲပါ။ ဒီဗီဒီယိုကိုၾကည့္ၾကပါ အာရပ္မြတ္ကုလား ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွ ကုိယ့္ဘာသာဂုဏ္ကုိယ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရမွာပါ။


Quran's Flat Earth Part 167 - Amazing videos are here

(ဆက္ရန္)
Tuesday, September 8, 2009

အစၥလာမ္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး

အစၥလာမ္ဘာသာက လူသားေတြကို လူ႕အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်ေပးတဲ့ဘာသာဆိုျပီး ဝါဒျဖန္႕ေနၾကတာေတြကို ၾကားေနရပါတယ္။ အခုအဲဒီအလိမ္အညာေတြကို ေဖာ္ပါေတာ့မယ္။ အစၥလာမ္နဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးဆိုျပီး ေခါင္းစဥ္ခြဲေလးေတြနဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပဳစုျပီးတင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းပါ စာပုိဒ္ေတြနဲ႕ တိုက္ၾကည့္ပါ့မယ္။ အခုဟာကေတာ့ စာတမ္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းအတိုခ်ဳပ္ကေလးပါ။

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြအေထြဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးပြဲၾကီးတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း ကို ေၾကညာအသံုးျပဳခဲ့ျပီး (၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ Palais de Chaillot တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။)။ ကမၻာ့အံ့ဘြယ္အရာမ်ားေရးသားသည့္ The Guinness Book of Records စာအုပ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းသည္ ကမၻာတြင္ အမ်ားဆံုး ဘာသာျပန္ဆိုထားသည့္ စာတမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။[1] အဆိုပါ ေၾကညာစာတမ္းသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ပြဲျဖစ္ျပီးေနာက္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ ကမၻာတဝွမ္းမွ ပထမဦးဆံုး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည့္ လူသားတိုင္းသည္ ညီတူညာတူ အခြင့္အေရးမ်ား ရႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အပိုဒ္ေပါင္း ၃၀ ပါရွိေသာ စာတမ္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ၊ ျပည္တြင္း လူ႕အခြင့္အေရး တန္းတူရရွိႏိုင္ဖို႕ရန္ အုတ္ျမစ္တည္ႏိုင္ေစရန္၊ ဥေပဒ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အေျခခံ ဥပေဒ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

ေၾကညာခ်က္နိဒါန္း

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ ညီလာခံအစည္းအေဝးၾကီးက လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကညာစာတမ္းၾကီးကို အတည္ျပဳ၍ ေၾကညာလုိက္ရာ ထုိေၾကညာစာတမ္းၾကီး၏ စာသားသည္ ေနာက္စာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ အျပည္႔အစံုပါရွိသည္။ ဤကဲ႔သုိ႔ရာဇဝင္တင္မည္႔ ေၾကညာခ်က္ကို ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ဤညီလာခံအစည္းအေဝးၾကီးက ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖဲြ႔ဝင္ ႏိုင္ငံ အားလံုးအား ထိုေၾကညာစာတမ္းၾကီး၏ စာသားကိုအမ်ားျပည္သူတို႔ ၾကားသိေစရန္ ေၾကညာပါမည္႔အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ နယ္ေျမမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး အဆင္႔အတန္းကုိ လုိက္၍ ခဲြျခားျခင္း မျပဳဘဲအဓိကအားျဖင္႔ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ အျခားပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ထုိေၾကညာစာတမ္းၾကီးကုိ ျဖန္႔ခ်ိ ေဝငွ ေစရန္၊ ျမင္သာေအာင္ ျပသထားေစရန္၊ဖတ္ၾကားေစရန္ႏွင္႔ အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္႔ အေၾကာင္းျဖင္႔ လည္းေကာင္း ဆင္႔ဆို လုိက္သည္။

* လူခပ္သိမ္း၏မ်ိဳးရိုးဂုဏ္သိကၡာႏွင္႔တကြ လူတုိင္းအညီအမွ်ခံစားခြင္႔ရွိသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္း၏လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ျငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔၏အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔လည္းေကာင္း၊
* လူ႔အခြင္႔ေရးမ်ားကို အေရးမထား မထီေလးစား ျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္း၏ အက်င္႔သိကၡာကို ခ်ိဳးေဖာက္ ဖ်က္ဆီးတတ္သည္႔ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အျပဳအမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔ေသာ ေၾကာင္႔လည္းေကာင္း၊
* လြတ္လပ္စြာ ဖြင္႔ဟေျပာဆုိႏုိင္မႈ လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ႏိုင္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ငဲ႔ျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္စြာ အသက္ေမြးႏိုင္မႈတို႔ကို ခံစားရယူႏိုင္ေစမည္႔ ေလာကတစ္ခု ေပၚေပါက္လာရန္အေရးကုိ လူခပ္သိမ္းတို႔က မိမိတို႔၏ အထက္သန္ဆံုးေသာ လုိလားခ်က္ဆႏၵၾကီးအျဖစ္ျဖင္႔ ေၾကြးေၾကာ္ ေၾကညာျပီးျဖစ္ ေသာေၾကာင္႔လညး္ေကာင္း၊
* လူခပ္သိမ္းတို႔သည္၊ တရားလက္လြတ္ ႏွိပ္စက္က လူျပဳမႈ၊ အုပ္စိုးမႈႏွင္႔ ဖိစီး ညွဥ္းပန္းမႈ တို႔ကို ေနာက္ဆံုး မလႊဲသာ မေရွာင္သာ
* လက္နက္ စြဲကုိင္ကာ ေတာ္လွန္ျခင္း၊ ပုန္ကန္ျခင္းမျပဳေစရန္၊ လူအခြင္႔ေရး မ်ားကိုဥပေဒျဖင္႔ ထိန္းသိ္မ္းကာကြယ္ ေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လညး္ေကာင္း၊
* ႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ ၾကံေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လည္းေကာင္း၊
* ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္တို႔သည္ မူလလူ႔အခြင္႔ ေရးမ်ားကို လည္းေကာင္း၊
* လူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ား မိန္းမတို႔၏ တူညီသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားကိုလည္ေကာင္း၊ေလးစားယံုၾကည္ပါသည္ဟုကုလသမဂၢတြင္ ထပ္မံ၍ အတည္ျပဳျပီးသည္႔ျပင္၊ လူမႈၾကီးပြား တိုးတက္ေရးႏွင္႔တကြ ပုိမုိ လြတ္လပ္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔ဘဝ အဆင္႔အတန္းတို႔ကုိ ျမွင္႔တင္ရန္ သႏၷိ္ဌာန္ခ်ျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လညး္ေကာင္း၊
* ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံတို႔သည္ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႏွင္႔ပူေပါင္း၍ လူအခြင္႔အေရးမ်ားကိုလည္ေကာင္း၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင္႔အခြင္႔အေရးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ကမၻာ႔တဝွမ္းလံုးတြင္ ရိုေသေလးစားက်င္႔သံုး ေစာင္႔စည္း ၾကျခင္းကို အားေပးမည္ဟု ကတိျပဳျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လည္းေကာင္း၊
* ထုိေၾကာင္႔ အေထြေထြညီလာခံ က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင္႔ေရးေၾကညာစာတမ္းကို လူတိုင္း အဖဲြ႔ အစည္းတိုင္းသည္ အစဥ္ ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ကမၻာတဝွမ္းလံုးတြင္ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ားနွင္႔ လြတ္လပ္ ခြင္႔မ်ားကို ရိုေသေလးစားၾကေစရန္ ဆံုးမ သြန္သင္ျခင္းျဖင္႔ အားထုတ္ ၾကရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ထုိႏိုင္ငံတို႔၏အာဏာပိုင္အတြင္းရွိ နယ္ပယ္ဆိုင္ရာ တိုင္းသူျပည္သား မ်ားအား အဆုိပါ အခြင္႔အေရးႏွင္႔ လြတ္လပ္ခြင္႔မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေရာက္စြာ သိမွတ္က်င္႔သံုး ေစာင္႔စည္းၾကေစရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပဆိုင္ရာ တိုးတက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ အားထုတ္ၾကရမည္ဟုလည္းေကာင္း

ရည္ရြယ္ျပီးလွ်င္ လူ႔အခြင္႔အေရး မ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းကုိ ႏိုင္ငံခပ္သိမ္း၊ လူခပ္သိမ္းတို႔ တေျပးညီစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကစိမ္႔ေသာငွာ ယခုထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။


အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကညာစာတမ္း

* Article (4)

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

* အပိုဒ္ ၄

မည္သူကိုမွ် ေက်းကြ်န္အျဖစ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အေစအပါးအျဖစ္၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ေစခိုင္းျခင္း မျပဳရ၊ လူကို ေက်းကြ်န္ သဖြယ္ အဓမၼ ေစခုိင္းျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳျခင္းႏွင္႔ ထုိသေဘာ သက္ေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းဟူသမွ်ကို ပိတ္ပင္ တားျမစ္ ရမည္။

အစၥလာမ္ဘာသာမွာ ကြၽန္ျပဳျခင္းကုိခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ မိုဟာမက္ကုိယ္တိုင္ကလည္း လူသတ္၊ဓားျပတိုက္၊နယ္ေျမသိမ္းျပီး ကြၽန္ျပဳ၊ ျပီးေတာ့တစ္ျခားျမိဳ႕မွာျပန္ေရာင္းစားျပီး ကြၽန္ကုန္သည္အျဖစ္ေငြရွာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ျခားရွည္ရွည္ေဝးေဝးၾကည့္စရာမလိုပါဘူး မိုဟာမက္ရဲ႕မိန္းမ ဆာဖီယာ ဆိုရင္ျဖင့္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးကြၽန္မတစ္ေယာက္ပါ။ သူ႕ကုိမိုဟာမက္က အစၥလာမ္ဘာသာထဲဝင္ရမယ္ လက္ထက္ရမယ္ အဲဒါဆိ္ုရင္ ကြၽန္ဘဝကေနလႊတ္ေပးမယ္ဆိုျပီး ဆြယ္ခဲ့တာပါ။ ကမာၻ႕သမိုင္းမွာ မြတ္ဆလင္အာရပ္ေတြရဲ႕ ကြၽန္ကုန္ကူးမႈဆိုတာလည္း အရမး္ကုိထင္ရွားပါတယ္။
------------------------------------------

Qur'an 2:221: Do not marry idolatresses until they believe. A believing slave woman is better than a non-believing free woman; do not get your girls married to unbelievers until they (the unbelievers) convert to Islam.

(အို-"အီမာန္" ယံုၾကည္ျခင္းသဒၵါတရားထားရွိၾကေသာ "မုအ္မင္န္" အေပါင္းတို႕) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ယွဥ္တြဲေရြ႕ အျခားအရာကိုကိုးကြယ္ေသာမိန္းမမ်ားသည္ "အီမာန္" ယံုၾကည္ျခင္း သဒၵါတရားမထားရွိၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ထိုမိန္းမမ်ားႏွင့္ အသင္တို႕သည္ထိမ္းျမားမဂၤလာမျပဳၾကကုန္လင့္။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ယွဥ္တြဲေရြ႕ အျခားအရာကိုကုိးကြယ္ေသာမိန္းမတစ္ဦးသည္ အသင္တုိ႕အဖို႕အကယ္ေရြ႕ ႏွစ္သက္စရာျဖစ္ျငားေသာ္လည္း "အီမာန္" ယံုၾကည္ျခင္းသဒၵါတရားထားရွိေသာ ကြၽန္မိန္းမတစ္ဦးသည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲေရြ႕ အျခားအရာကို ကုိးကြယ္ေသာ) ထိုမိန္းမထက္ မုခ်သာေရြ႕ေကာင္း၏။ ထိုနည္းတူစြာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ယွဥ္တြဲေရြ႕ အျခားအရာကိုကုိးကြယ္ေသာေယာက္်ားသည္ "အီမာန္" ယံုၾကည္ျခင္းသဒၵါတရားမထားရွိၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး ထိုသူမ်ားႏွင့္ (မြတ္စ္လင္မ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို) ထိမ္းျမားေရြ႕ မေပးၾကကုန္လင့္။ အမွန္ေသာ္ကားအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ယွဥ္တြဲေရြ႕ အျခားအရာကိုကုိးကြယ္သူတစ္ဦးသည္ အသင္တို႕အဘို႕ အကယ္ေရြ႕ႏွစ္သက္စရာျဖစ္ျငားေသာ္လည္း အီမာန္ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၵါတရားထားရွိေသာ ကြၽန္ေယာက္်ားတစ္ဦးသည္ (အလႅ္ာအရွင္ျမတ္ႏွင့္္ ယွဥ္တြဲေရြ႕ အျခားအရာကို ကုိးကြယ္ေသာ) ထိုေယာက္်ားထက္ မုခ်သာေရြ႕ေကာင္း၏။ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍အျခားအရာကို ကုိးကြယ္ေသာသူတို႕သည္ အသင္တို႕အား) ငရဲမီးသို႕ေခၚေဆာင္ၾကကုန္၏။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွာမူ မိမိ၏ဆႏၵေတာ္ျဖင့္ (အသင္တုိ႕အား) ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘုံသို႕၄င္း၊ အျပစ္မ်ားမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသနားေတာ္ မူျခင္းသုိ႕၄င္း၊ ေခၚေဆာင္လ်က္ရွိေတာ္မူ၏။ ထို႕ျပင္တဝ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ လူသားတို႕ သတိတရား ရစိမ့္ေသာငွာ မိမိ၏ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကို ထင္ရွားေစေတာ္မူ၏။ (ကုရ္အာန္ ၂ : ၂၂၁)


* Article (16.1)

Men and wonen of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage and at its dissolution.

* အပိုဒ္ ၁၆
(၁)အရြယ္ေရာက္ ျပီးေသာ ေယာက်္ား ႏွင္႔ မိန္းမတုိ႔တြင္ လူမ်ိဳးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းျပဳ၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ထိမ္းျမားႏိုင္ခြင္႕ ႏွင္႔ မိသားစု ထူေထာင္ႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ အဆိုပါ ေယာက်္ားႏွင္႔ မိန္းမ တို႔သည္ လင္မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းေနစဥ္ အခ်ိန္ အတြင္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ ကြာရွင္းၾကသည္႔ အခါ၌လည္းေကာင္း၊ လက္ထပ္ ေပါင္းသင္း အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းေသာ တူညီသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ရရွိထိုက္သည္။
---------------------------------------------------

* Article (5)

No one shall be subjected to torture or to crucl, inhuman ordegrading treatment or punishment.

* အပိုဒ္ ၅

မည္သူကိုမွ် ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ လူမဆန္စြာ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာဆက္ဆံမႈ မျပဳရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္ ေပးျခင္းမျပဳရ။

ကုရ္အာန္က်မ္း ၅:၃၃

အၾကင္သူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ထုိအရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ ေသြဖည္ျငင္းဆန္ ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ ကမာၻေျမျပင္၀ယ္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းကုိ ျပဳလုပ္ၾကကုန္၏။ ထုိသူတို႔၏ အျပစ္ဒဏ္သည္ကား ၎တို႔သည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံၾကရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ လက္၀ါး ကပ္တိုင္တင္ျခင္း ခံၾကရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ေျခလက္တို႔ကုိ လက္ယာ လက္၀ဲဘက္ လဲႊ၍ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ခံၾကရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံၾကရမည္ျဖစ္၏။ ဤသည္ကား ၎တို႔အား မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ က်ိဳးယုတ္ ရွက္ရျဖစ္ေစျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ၎ျပင္ ထုိသူတို႔၌ ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္လည္း အလြန္ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ ရွိေပမည္။

------------------------------------------------------------

* Article (18)

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

* အပိုဒ္ ၁၈

လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ၾကံဆႏိုင္ခြင္႔၊ လြတ္လပ္စြာ ခံယူရပ္တည္ႏိုင္ခြင္႔ ႏွင္႔ လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ား၌ မိမိကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာကို သို႔တည္းမဟုတ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင္႔ ပါဝင္သည္႔ အျပင္ မိမိတစ္ေယာက္ ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားႏွင္႔ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဟုတ္ဘဲ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာကုိ သို႔တည္းမဟုတ္ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ သင္ျပႏိုင္ခြင္႔၊ က်င္႔သံုးႏိုင္ခြင္႔၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ ေဆာက္တည္ ႏိုင္ခြင္႔တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

အစၥလာမ္မွာ ဘာသာေျပာင္းရင္ ေသဒဏ္ပါ။ အစၥလာမ္ဥပေဒမက်င့္သံုးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္မွ အစၥလာမ္ဘာသာကို စြန္႕ခြာတဲ့လူေတြကို မြတ္ဆလင္အသိုင္းအဝုိင္းက ေရွာင္ၾကက်ဥ္ၾကပါတယ္။ အခုကိစၥကုိ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအေနနဲ႕ ေရးပါ့မယ္။
-----------------------------------------------------

* Article (19)

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

* အပိုဒ္ ၁၉

လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ ယူဆႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ လြတ္လပ္စြာ ဖြင္႔ဟ ေဖာ္ျပႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ား၌ အေနွာင္႔ အယွက္မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ခြင္႔ ပါဝင္ သည္႔အျပင္၊ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေထာက္ထားရန္ မလိုဘဲ သတင္းအေၾကာင္းအရာႏွင္႔ သေဘာတရားမ်ားကို တနည္းနည္းျဖင္႔ လြတ္လပ္စြာ ရွာယူဆည္းပူးႏိုင္ခြင္႔၊ လက္ခံႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ ေဝငွ ျဖန္႔ခ်ီခြင္႔တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

ေအာက္ပါ က်မ္း၃ပိုဒ္မွာေတာ့ အစၥလာမ္ကျပဌာန္းထားတဲ့ Freedom of Inquiry လြတ္လပ္စြာ စူးစမ္းေမးျမန္းပုိင္ခြင့္ပါပဲ။ မေမးနဲ႕တဲ့ မင္းအရင္ကေမးခဲ့တဲ့လူေတြကလည္း ယံုၾကည္ျခင္းသဒၵါတရားေတြ မရွိေတာ့ဘူးတဲ့။ ဆိုလိုတာက အစၥလာမ္ဘာသာကုိ စြန္႕လႊတ္လိုက္ၾကတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါက အကုန္အန္က်မ္းမွာ ေျပာထားတာပါ။ ဟာဒီးစ္ႏွစ္ပိုဒ္မွာ ေျပာထားတာကေတာ့ ဘာသာေရးနဲ႕ပတ္သက္ျပီး အေမးအျမန္းထူလြန္းတာကို အလႅာအရွင္ျမတ္က တားျမစ္ေတာ္မူတယ္ မုန္းေတာ္မူတယ္ ဆိုပဲ။

"O ye who believe! Ask not questions about things which if made plain to you, may cause you trouble. but if ye ask about things when the Qur'an is being revealed, they will be made plain to you, God will forgive those: for God is oft-forgiving, most Merciful.. Some people before you did ask such questions, and on that account lost their faith." (Surah 5:101-102).

"Narrated Ash-Shabi : The clerk of Al-Mughira bin Shuba narrated, 'Muawya wrote to Al-Mughira bin Shuba: write to me something which you have heard from the Prophet.' so Al-Mughira wrote: I heard the Prophet saying, 'Allah has hated for you three things: vain talks, (useless talk) or that you talk too much about others wasting of wealth (by extravagance). and asking too many questions (in disputed religious matters) or asking others for something (except in great need.) Bukhari vol. 2, Hadith#. 555

"Narrated Al-Mughira bin Shuba: The Prophet said, "Allah has forbidden for you (1) to be undutiful to your mothers, (2) to bury your daughters alive, (3) to not to pay the rights of the others (e.g charity etc.) and (4) to beg of men (begging.) and Allah has hated for you (1) Vain, useless talk, or that you talk too much about othes (2) to ask too many questions (in disputed religious matters) and (3) to waste the wealth (by extravaganace). " Bukhari vol. 3, Hadith#. 591

--------------------------------------------------------
ကဲ အခုေတာ့ေတာ္ၾကဦးစို႕ရဲ႕။ ေနာက္မွဆက္ဦးမယ္ဗ်ာ။

အကုိးအကား။ ။ http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကညာစာတမ္း

Friday, July 3, 2009

မရ္ယမ္လား မိရိယံလား တမန္ေရွာ္ၾကီးမသိခဲ့ပါတကား


မိုဟာမက္ဆိုတဲ့ စာမတတ္ေပမတတ္ မိဘမဲ့အာရပ္ ကုန္သည္တစ္ဦးဟာ အင္မတန္ကုိမွ အာဏာလိုခ်င္ပါတယ္။ သူ႕အသက္၂၅ႏွစ္အရြယ္ေရာက္ေတာ့ အသက္၄၀အရြယ္ မုဆိုးမႏွစ္ထပ္ကြမ္း ခဒီဂ်ာနဲ႕လက္ထပ္ခဲ့ပါတယ္။ ခဒီဂ်ာဆိုတာ သူ႕အေဖဆီကေန ပစၥည္းဥစၥာအေမြေရာ အရည္အခ်င္းထက္ျမက္မႈပါ အေမြခံရရွိခဲ့တဲ့ မိန္းမတစ္ဦးပါ။ အဲဒီေတာ့ မိုဟာမက္အတြက္ကေတာ့ ပြေပါက္ပဲေပါ့။ ရီစရာေကာင္းတာတစ္ခုက ကုိရန္(၄:၃၄)မွာ ေယာက္်ားေတြကမိန္းမေတြရဲ႕ ၾကီးၾကပ္အုပ္ထိန္းသူျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာထားေပမယ့္လည္း တကယ္တန္းလက္ေတြ႕မွာ ခဒီဂ်ာဟာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးသေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ခဒီဂ်ာဟာ မိုဟာမက္ရဲ႕ ၾကီးၾကပ္အုပ္ထိန္းသူဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ အဲဒီလို ပစၥည္းဥစၥာေတြကုိ ဒိုင္ခံရွာေဖြခဲ့လို႕ပဲ မိုဟာမက္အသက္၄၀အရြယ္ေရာက္ေတာ့ ပူပင္ေၾကာင့္ၾကစရာမလိုပဲ ၆လတိုင္တိုင္ မကၠာျမိဳ႕ကေန ၂မိုင္ပဲကြာေဝးတဲ့ ဟီရာေတာင္ထိပ္က ေက်ာက္ဂူထဲမွာ တရားအားထုတ္ႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ မိုဟာမက္ဟာ ခဒီဂ်ာထက္ ၁၅ႏွစ္ငယ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မိုဟာမက္ပထမဦးဆံုး အလာၾကီးဆီကေန အမိန္႕စရတဲ့အခ်ိန္မွာ ခဒီဂ်ာဟာ အသက္၆၅ႏွစ္ျဖစ္ေနပါျပီ။ ၆၅ႏွစ္အဖြားၾကီးက ၄၀အရြယ္လူလတ္ပုိင္းတစ္ဦးကို ရွာေကြၽးထားတာေနာ္။ အဲဒါကိုပဲၾကည့္ပါ မိုဟာမက္ဆိုတာ မိန္းမထမီနားခိုစားေနတဲ့ မုဆိုးမလင္တစ္ဦးထက္မပိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ေလာဘသားတို႕ရဲ႕ထံုးစံအတုိင္း ေငြေၾကးဥစၥာျပည့္စံုရံုနဲ႕တင္ မေက်နပ္မေရာင့္ရဲႏုိင္ပါဘူး အာဏာပါလိုခ်င္လာပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕အသက္၄၀အထိ ကုလားအုပ္တစ္သိုက္နဲ႕ ကုန္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္လုပ္ခဲ့ရာကရခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတနဲ႕ သူစဥ္းစားေတြးေခၚမိတာေတြကို ေပါင္းျပီးေတာ့ အလာၾကီးဆီက အမိန္႕က်ေရာက္တယ္ဆိုျပီး ေဖာေရွာစလုပ္ေတာ့တာပါပဲ။ သူကုန္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္လုပ္ခဲ့တုန္းက ဂရိလူမ်ဳိးပညာရွင္ေတြ၊ အီဂ်စ္လူမ်ဳိးပညာရွင္ေတြ၊ ပါရွားလူမ်ဳိးပညာရွင္ေတြ၊ ခရစ္ရွန္ေတြ၊ ဂ်ဴးေတြဆီကေန ပညာရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး အယူဝါဒအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အထက္မွာေျပာခဲ့သလိုပဲ မိုဟာမက္ဟာ စာမတတ္ေပမတတ္ပါ။ သူရခဲ့တဲ့ပညာရပ္ေတြက သူတစ္ပါးေျပာစကားကုိ နားရည္ဝေနတဲ့အဆင့္ပဲရွိပါတယ္။ အဲဒါမို႕လို႕ပဲ သူ႕ရဲ႕ကိုယ္ပုိင္ဗဟုသုတနဲ႕ အေတြးအေခၚေပါင္းစပ္ျပီး အလာၾကီးဆီကလာတဲ့ အမိန္႕ေတာ္ဆိုျပီး ေဖာေရွာလုပ္ရာမွာ အမွားေတြတစ္သီၾကီးပါေနပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ပဲ အကုန္အန္က်မ္းဆိုတဲ့ ယေန႕မြတ္ဆလင္ေတြ တျမတ္တႏို္းတန္ဖိုးထားရြတ္ဖတ္ေနၾကတဲ့ အမွားေတြဗရပြနဲ႕ က်မ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္လာတာပါပဲ။ မိုဟာမက္ကပညာသာမတတ္တာ လူလည္ခင္ဗ်။ သူ႕ကုိယ္သူတမန္ေတာ္လို႕ေျပာရင္ အဲဒီေခတ္ကလူေတြက လက္မခံမွာစုိးလို႕ ခရစ္ရွန္ဘာသာနဲ႕ ဂ်ဴးဘာသာကို ေမြးစားခဲ့ျပီး သူ႕ကုိယ္သူ ေအဘရာဟမ္ရဲ႕ ဘုရားသခင္ဆီကလာတဲ့ တမန္ေတာ္ပါဆိုျပီး ေဖာခဲ့တာပါ။ ဟုတ္ျပီ ေအဘရာဟမ္တို႕ရဲ႕ တမန္ေတာ္မ်ဳိးဆက္ဆိုရင္ ေအဘရာဟမ္ရဲ႕ မ်ဳိးရိုးစဥ္ဆက္ေလာက္ေတာ့ အမွားမရွိေအာင္ သိထားရမွာေပါ့ေနာ္။ ကဲၾကည့္ရေအာင္

ကုရ္အာန္က်မ္း ၁၉:၂၇-၂၈

၎ေနာက္ ထုိမရ္ယမ္သည္ ယင္းသားရတနာကို မိမိရင္ခြင္၀ယ္ေပြ႕ခ်ီလ်က္ မိမိအမ်ဳိးသားတုိ႔ထံ လာခဲ့ေလ၏။ ထုိအခါယင္း အမ်ဳိးသားတုိ႔က ဤသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ၾကကုန္၏။ အုိ-မရ္ယမ္ အသင္မ သည္ အလြန္ဆုိး၀ါးလွေသာျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ တကား။
အုိ-ဟာ႐ူန္၏ႏွမ၊ အသင္မ၏ ဖခင္မွာလည္း အက်င့္မေကာင္းသူ မဟုတ္ခဲ့ေပ။ အသင္မ၏မိခင္မွာလည္း အက်င့္ပ်က္သူတစ္ဦး မဟုတ္ခဲ့ေခ်တကား။

အခုအပုိဒ္ကေတာ့ ကုိရန္က်မ္းရဲ႕ ၁၉ခုေျမာက္စူရာျဖစ္တဲ့ စူရာမရ္ယမ္က ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစူရာတစ္ခုလံုးမွာ ေယရႈရဲ႕အေမျဖစ္တဲ့ ေမရီအေၾကာင္းကုိပဲေျပာထားပါတယ္။ အထက္မွာေျပာခဲ့သလိုပဲ မိုဟာမက္ဟာ သူ႕ကုိယ္သူတမန္ေတာ္လုပ္ခ်င္ေတာ့ ခရစ္ရွန္ဘုရား ေယရႈနဲ႕မယ္ေတာ္မာရီယာကုိလည္း မြတ္ဆလင္လုပ္ပစ္လိုက္ေတာ့တာပါပဲ။ စာေမးပြဲခန္းထဲမွာလိုေပါ့ ခိုးကူးမယ့္ကူးေတာ့လည္း ပိရိေအာင္ ဆရာမ မသိေအာင္ကူးေပါ့ေနာ္။ ခိုးကူးရဲ႕သားနဲ႕ အမွားပါေနရင္ေတာ့ ရုပ္ဆိုးလြန္းလွပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ မွားတာကတစ္ျပစ္ ခိုးကူးတာကတစ္ျပစ္ပါ အျပစ္ပိုၾကီးပါတယ္။ အခုက်မ္းပိုဒ္ထဲက ထင္ရွားတဲ့အမွားတစ္ခုကေတာ့ ေမရီကုိ ဟာရူန္၏ႏွမဆိုျပီး ေခၚထားတာပါပဲ။ ဘိုင္ဘယ္လ္ထဲမွာပါတဲ့ ေယရႈရဲ႕အေမကုိ ကုိရန္ထဲမွာ မရ္ယမ္လို႕ အာရဗီလိုေခၚပါတယ္ အဲဒါလက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တမန္ေရွာ္ၾကီးမသိတာက သူေျပာေနတဲ့ ဟာရူန္ရဲ႕ႏွမ မရ္ယမ္ဆိုတာ ေယရႈရဲ႕အေမ အပ်ဴိစင္မာရီမဟုတ္တာပါပဲ။ တိုရာက်မ္းထဲမွာ ေမာေရွ၊ အာရြန္၊ မိရိယံဆိုျပီး ေမာင္ႏွမသံုးေယာက္ရွိပါတယ္။ ကိုရန္ထဲမွာေတာ့ မူဆာနဲ႕ဟာရူန္ဆုိျပီး ေမြးစားထားပါတယ္။ ဂ်ဴးေတြ ခရစ္ရွန္ေတြရဲ႕ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားသခင္ဆီကလာတယ္ဆိုတဲ့ တမန္ေတာ္ဟာ မာရီနဲ႕ မိရိယံနဲ႕ေတာ့ခြဲသိရမွာေပါ့ေနာ။ မိရိယံအေၾကာင္း ဓမၼေဟာင္းထဲမွာ ဘာေျပာထားလည္းဆိုေတာ့-

ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၁၅:၂၀-၂၁

အာရုန္၏အစ္မျဖစ္ေသာ ပေရာဖက္မ မိရိအံသည္ ပတ္သာကိုကိုင္၍၊ မိန္းမအေပါင္းတို႔သည္ ပတ္သာတီးလ်က္၊ ကလ်က္လိုက္သြားၾက၏။ မိရိအံကလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဘုန္းပြင့္လ်က္ ေအာက္ပြဲကို ခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္အား သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ ျမင္းႏွင့္ျမင္းစီးသူရဲကို ပင္လယ္ထဲသို႔ လွဲခ်ေတာ္မူၿပီဟု သူတို႔ႏွင့္ အသံၿပိဳင္၍ဆိုေလ၏။


ဘိုင္ဘယ္ထဲမွာေျပာထားတဲ့ အာရုန္၏အစ္မ(Sister of Aaron) ဆိုတာ ေမာေရွရဲ႕အစ္မလည္းျဖစ္တဲ့ တမန္ေတာ္မ မိရိအံ(Miriam) ကိုေျပာျခင္းျဖစ္ျပီး မိုဟာမက္ေျပာတဲ့ ဟာရူန္၏ႏွမ(Sister of Aaron) ဆိုတာ ေယရႈအေမ အပ်ဳိစင္မာရီကို ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘိုင္ဘယ္လ္ထဲမွာ တစ္ျခားအသံုးအႏႈန္းတစ္ခုလည္း ရွိပါေသးတယ္။ Daughter of Aaron ဆိိုတာပါ။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အာရုန္၏ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္မ်ားတဲ့။ ေမာေရွရဲ႕ အစ္ကုိျဖစ္တဲ့ အာရုန္ဆိုတာ ဂ်ဴးဘုန္းၾကီးသာသနာကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အာရုန္ရဲ႕ ေအာက္ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ေတြထဲက အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ Daughter of Aaronဆိုျပီးေခၚတာပါပဲ။ Descendant of Aaronလို႕လည္းသံုးပါေသးတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေလ ေယရႈအေမ အပ်ဳိစင္မာရီဟာ အာရုန္ရဲ႕မ်ဳိးရိုးမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလို႕လည္းဆိုေတာ့ အာရုန္ဟာ ေလဝိအမ်ဳိး(Tribe of Levi)ကျဖစ္ျပီး မာရီဟာ ဂ်ဴဒါေတာ(
Desert of Judea)က လာတာျဖစ္လို႕ပါပဲ။ ဒီလိုဆိုရင္ ကုိရန္ထဲက ထင္ရွားျပတ္သားတဲ့ အမွားတစ္ခုကို စာဖတ္သူမ်ား သိရျပီေပါ့။ စာမတတ္ေပမတတ္ ဘုိင္ဘယ္လ္မဖတ္တတ္တဲ့ တမန္ေတာ္ၾကီးက ၾကားဖူးနားဝေလးနဲ႕ ရႊီးေတာ့ အဲဒီေလာက္ေတာ့ မွားမွာေပါ့ေနာ။


Friday, June 19, 2009

ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းအက်ဥ္း

ရိုဟင္ဂ်ာ


ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးတို႔သည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု မ်ားအတြင္းတြင္ပါဝင္ျခင္းမရိွေပ။ ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား လက္ထက္ကပင္ အျခခ်ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး တို ့သည္ ရခိုင္ျပည္လူဦးေရ၏ ထက္၀က္နီးပါးရွိသည္။ ထို့အျပင္( ၁၉၄၇-၁၉၇၄ ) ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အရလည္းေကာင္း ၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္တည္မႈ ဥပေဒ ႏွင္ ့ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒမ်ားအရ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္မတိုင္မီကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းပင္မႏိုင္ငံအျဖစ္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစု မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္ကို အတည္ျပဳ ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသား ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ျဖစ္ျခင္းသည္ ကိုးကြယ္မႈ ၊ ယံုၾကည္မႈ ၊ ဘာသာစကား ၊ အရုပ္သ႑န္ ၊ အမ်ိဳးအႏြယ္တို့ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပဲ ေရွးအစဥ္အဆက္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတခုအတြင္းရွိေဒသ ႏွင္ ့ သာသက္ဆိုင္ သည္ဟု သမိုင္းစာအုပ္အခ်ိဳ့တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ..ဘဂၤလီ

ေအဒီ ၁၄၀၄-ခု ေလးၿမိဳ႕ေခတ္၌ မင္းေစာမြန္ ဘုရင္လက္ထက္ ရခိုင့္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဗမာဘုရင္သိမ္းပိုက္သျဖင့္ ရခိုင္ဘုရင္ မင္းေစာမြန္သည္ ဘဂၤလားေဒသရွိ ေဂါလ္ေဒသသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ေဂါလ္ကေကာင္း မြန္စြာ လက္ခံခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဂါလ္ ဆူလတန္ဘုရင္၏ အကူအညီျဖင့္ ရခိုင္ထီးနန္းကို အရယူခဲ့ရသည္။ ေအဒီ ၁၄၃၀-တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တည္၍ ေျမာက္ဦးေခတ္ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ ရခိုင့္ တပ္မေတာ္၌ အာရပ္မွစစ္သည္ေတာ္မ်ား၊ ဥေရာပမွ ေပၚတူဂီမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ပါအမႈေတာ္တမ္းခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရွိရ သည္။ ယင္းအာရပ္မွစစ္သည္ေတာ္ မ်ိဳးဆက္အမ်ားစုမွာ သံတြဲ၊ ရမ္းၿဗဲကြၽန္းႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ယင္းတို႔ကိုရခိုင္တို႔က ကမန္ဟု ေခၚေ၀ၚၿပီး ရခိုင္ျပည္၌ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ယင္းမူဆလင္ ဘာသာ၀င္ ကမန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္၌ ျပႆနာဖန္တီးျခင္း၊ ရခိုင္တို႔ႏွင့္ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း၊ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္း ဖန္တီးျခင္းမ်ိဳးကို လံုး၀ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ရခိုင္ လူမ်ိဳး အေပၚ သစၥာရွိရွိျဖင့္ ရခိုင္တို႔ႏွင့္ ေအးအတူ ပူအမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာလူမ်ိဳး တမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္၌ ဤကဲ့သို႔ မူဆလင္ ဘာသာကိုးကြယ္ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ကမန္လူမ်ိဳး ရွိသည္ကိုပင္သတိျပဳ မိၾကဖူးမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုမိမိ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေႂကြးေၾကာ္ေနသူမ်ားမွာ ၁၈၂၅-ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္ၿပီးမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ မူဆလင္ဘာသာ ကိုးကြယ္သည့္ စစ္တေကာင္းေတာင္းတန္းေန ဘဂၤလီမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ျခင္း

၁၈၂၅-တြင္ ရခိုင္ျပည္၌ မူဆလင္ဦးေရ ၃၀,၀၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ ၁၉၃၀ ျပည့္တြင္ ၂၁၇၈၀၀-ရွိခဲ့ရာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက မူဆလင္ဦးေရ တိုးလာမႈကိစၥကို စိုးရိမ္လာေသာေၾကာင့္ အေျခအေနစံုစမ္းရန္ ၁၉၃၉ ၌စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ တခု ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္က မူဆလင္ဦးေရ အတားအဆီးမရွိ တိုး၀င္လာမႈကို မဟန္႔တားပါက ေနာင္အခါ၌ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယ ကမၻာစစ္ေၾကာင့္ မည္သို႔မွ် မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အစီရင္ခံသည့္ အတိုင္းပင္ ၁၉၄၂-တြင္ ကုလား-ရခိုင္အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႔နယ္ရွိ ရခိုင္ရြာအား လံုး ဖ်က္ဆီးခံရသည္။ ရခိုင္တခ်ိဳ႕မွာ ျပည္တြင္းသို႔၀င္ၿပီး၊ တခ်ိဳ႕မွာ အဂၤလိပ္ပိုင္နက္ ဒိန္နာဂ်္ပူသို႔ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရ သည္။

ဘဂၤလီ တို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ လုပ္ျပီ

၁၉၄၂-ဂ်ပန္မ်ား၀င္လာေသာအခါ ရခိုင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ကုလားအဖြဲ႔သည္ ဘာသာေရးအသြင္ေျပာင္းကာ ဂ်ေမယာတူ အိုလမာအသင္း ဖြဲ႔စည္းၾကသည္။ အဖြဲ႔ဥကၠဌမွာ အံုေမာ္မ်ာ (ဘီေအဘီအယ္လ္) ျဖစ္သည္။ အုံေမာ္မ်ား အဖြဲ႔သည္ အေနာက္ ပါကစၥတန္မွ ေအာ္လနာမူဟာမတ္ မူဇဟတ္ခန္ႏွင့္ ေမာ္နာအီျဗာဟိန္း တို႔ကိုေခၚ၍ မူဂ်ာဟိန္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၾကသည္။ ပါကစၥတန္နယ္သို႔ ရခိုင္ျပည္ထည့္သြင္းေရး အစီစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ စစ္ေရးအရ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ မူဂ်ာဟိန္းတို႔သည္ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရးရလို၍ မစၥတာေဂၚဖားက ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ လူမ်ိဳးသစ္တခုကို ၁၉၅၀- စက္တင္ဘာလထုတ္ ဂါဒီးယန္းသတင္းစာတြင္ အသက္သြင္းခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္ကိုသိမ္းလိုေသာ ကုလားဆိုးမ်ား

သို႔ေသာ္ ၁၉၅၁- ဇြန္လတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ အလယ္သံေက်ာ္ မူဆလင္ညီလာခံကမူ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ဘဲ ဗမာ မူဆလင္ ကဲ့သုိ႔ ရခိုင္မူဆလင္လူမ်ိဳးဟု ေခၚေ၀ၚရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္တို႔က ငါတို႔ရခိုင္တြင္ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္ မရွိဟု ေျပာလာၾကေသာအခါ ရိုဟင္ဂ်ာဘက္သို႔ ေဖါက္ထြက္ရန္ ထြက္ေပါက္ရွာ လာၾကသည္။ ၁၉၆၀-ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာသတင္းစာ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသားအသင္းထိ လႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကသည္။၁၃၊ ၅၊ ၈၈ - ေန႔က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလြန္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကုလားလႈပ္ရွားမႈတခုျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ ကုလား ၅၀၀၀၀-ခန္႔သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ကို အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာမွ ၀ိုင္းၿပီးဟစ္ေအာ္ေႂကြးေၾကာ္ မီးရိႈ႕သတ္ျဖတ္ ရန္ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကသည္။ လႈပ္ရွားမႈမွာ ညေနရွစ္နာရီခြဲမွ ေနာက္ တေန႔နံနက္ ၃-နာရီခြဲအထိ ၾကာခဲ့သည္။ သူတို႔ ဘာသာစကားျဖင့္ ဘုရားသခင္ အလိုက်တိုက္ပြဲ၀င္ၾက၊ မင္းတို႔ တိုင္းျပည္ငါတို႔ တိုင္းျပည္ ျဖစ္ရမည္ဟူ၍ ဟစ္ေအာ္ၾက သည္။

ျမန္မာျပည္ရွိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသတိျပဳဖြယ္

၁၉၄၂ မတိုင္မွီက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရွိခဲ့ေသာ ရခိုင္ရြာေပါင္း ၁၉၅-ရြာမွာ ၁၉၉၂ တြင္ ၄၆ ရြာသာ က်န္ပါေတာသည္။ က်န္ရြာမ်ားအား မူဆလင္မ်ားက လူဦးေရအသာစီးရမႈျဖင့္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ ရိုဟိန္ဂ်ာ ဆိုသူမ်ားေပၚေပါက္လာပံု သမိုင္းအက်ဥ္းျဖစ္သည္။

အကုိးအကား
http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=ရိုဟင္ဂ်ာ

Friday, June 12, 2009

မြတ္ဆလင္ကပ္ဖား အိုဘားမား၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ၁၄ရက္ေန႕ကပဲ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားဟာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ကုိင္ရိုျမိဳ႕က ကုိင္ရိုတကၠသိုလ္မွာပဲ မြတ္ဆလင္တစ္ကမာၻလံုးနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ မိန္႕ခြန္းတစ္ရပ္ ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း သူသမၼတေလာင္းျဖစ္စဥ္ကာလ မဲဆြယ္ခဲ့တုန္းက ကတိအတိုင္း လုပ္ေဆာင္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ကမာၻနဲ႕ တည့္ေအာင္ေပါင္းမယ္ သမၼတျဖစ္ျပီး အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ မြတ္ဆလင္ကမာၻကို အလည္အပတ္သြားေရာက္ပါ့မယ္ ဆိုျပီး မဲဆြယ္ခဲ့တာကို အမွတ္ရၾကမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္လည္း အဲဒီေန႕က တိုက္တုိက္ဆိုင္ဆိုင္ပဲ Youtube ဖြင့္ၾကည့္ရာမွာ သူအခုမိန္႕ခြန္းေျပာေနတာနဲ႕ ၾကံဳေနတာမို႕ ကြၽန္ေတာ္အဲဒီမိန္႕ခြန္းတစ္ခုလံုးကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ခဲ့ရပါတယ္။ မိန္႕ခြန္းကေတာ့ အုိဘားမားရဲ႕ေပၚလစီအတိုင္းပါပဲ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သင့္ျမတ္ေအာင္ေပါင္းသင္းေရး၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြကိုပဲ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ဒီမိန္႕ခြန္းမွာ သူက အေမရိကားနဲ႕ အစၥလာမ္ကို ခြဲျခားလို႕မရပါဘူး ဆိုျပီးေတာ့ အစၥလာမ္ေကာင္းေၾကာင္းေတြကုိ ေျပာသြားပါတယ္။ ေျပာတဲ့ေနရာမွာလည္း ဟာကြက္ေတြ အမွားေတြအမ်ားၾကီး ရွိေနတဲ့အျပင္ သူကကုိရန္က်မ္းထဲက စာပုိဒ္ေလးတစ္ခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ေျပာသြားတာက လြဲေနပါေသးတယ္။ လြဲတာက စာလံုးေလးနည္းနည္းပါးပါးေပမယ့္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲသြားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူက မြတ္ဆလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေဆာ္ဒီဘုရင္တို႕လို ကမာၻ႕အဆိုးဆံုး အာဏာရွင္ေတြကိုလည္း ခ်ီးမြမ္းခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အံ့ဩပါရဲ႕ အစၥလာမ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းရံုတင္မက အာဏာရွင္ေတြကုိပါ ခ်ီးၾကဴးတာမ်ဳိးကေတာ့ တည့္ေအာင္ေပါင္းတာတင္မကေတာ့ပဲ ဖားေနသလိုပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဒီမိန္႕ခြန္းတစ္ခုလံုးက မြတ္ဆလင္ကမာၻကုိ ဖားတဲ့ မြတ္ဖားမိန္႕ခြန္းသေဘာမ်ဳိး ျဖစ္သြားပါေလေရာ။ သူေျပာသြားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ အားလံုးကုိ ကိုရန္က်မ္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေတြ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ကမာၻ႕သတင္းေတြနဲ႕တင္ပဲ ေခ်ဖ်က္လုိ႕ရပါတယ္။ အခုေတာ့သူေျပာသြားတဲ့အထဲက က်မ္းကုိးက်မ္းကားနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အမွားေတြကို ေျပာျပပါ့မယ္။

Wednesday, June 10, 2009

The Religion of Piss

ဒီပံုေလးကို ကလစ္ႏွိပ္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

Sahih Bukhari Book 1, Volume 4, Number 234

Narrated Abu Qilaba:

Anas said, "Some people of 'Ukl or 'Uraina tribe came to Medina and its climate did not suit them. So the Prophet ordered them to go to the herd of (Milch) camels and to drink their milk and urine (as a medicine). So they went as directed and after they became healthy, they killed the shepherd of the Prophet and drove away all the camels. The news reached the Prophet early in the morning and he sent (men) in their pursuit and they were captured and brought at noon. He then ordered to cut their hands and feet (and it was done), and their eyes were branded with heated pieces of iron, They were put in 'Al-Harra' and when they asked for water, no water was given to them." Abu Qilaba said, "Those people committed theft and murder, became infidels after embracing Islam and fought against Allah and His Apostle ."

Friday, May 29, 2009

ဟီဂ်ပ္ဘ္ဆိုရင္ မီးရႈိ႕သာရႈိ႕

၂၀၀၉ခုႏွစ္ မတ္လပိုင္း ၈ရက္ေန႕ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ေအာ္စလိုျမိဳ႕မွာျပဳလုပ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႕ အခမ္းအနားအျပီးမွာ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ဆီးရီးယားအမ်ဳိးသမီး အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေဟာင္း ဆာရာ အက္ဇ္ေမး ရပ္စ္မူစန္ ဟာ လူအုပ္ၾကားထဲမွာပဲ သူ႕ေခါင္းေပၚက ဟီဂ်ပ္ဘ္ကုိခြၽတ္ျပီး မီးရႈိ႕ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။ မီးမရႈိ႕ခင္မွာလည္း လူသားတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ၊ သာတူညီမွ်မႈ၊ ေမတၱာတရား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတို႕အတြက္ မီးထြန္းညွိပါရေစဆိုျပီး ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။ အင္မတန္ကုိမွ ရဲရင့္လွတဲ့အမ်ဳိးသမီးပါပဲ မြတ္စလင္လူရမ္းကားေတြ ၾကားထဲမွာ သူ႕အသက္အႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္တာကုိေတာင္ မမႈပဲ လူထုကုိ လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့တာပါ။